بهترین روش ها برای غلبه بر خود ارضایی

0
2345
Loading...

هر چیزی که شما را برای خودارضایی وسوسه می کند ، حذف کنید.
برخی از این عوامل عبارتند از:

graphicstock.com

برای پیشگیری خود ارضایی – دسترسی به مضامین غیر اخلاقی را محدود کنید:

اگر شما عکس ها یا فیلم های تحریک کننده دارید باید آنها را دور بریزید. اگر در کامپیوتر خود تصاویر، فیلم ها یا آدرس سایت های غیر اخلاقی دارید ، آنها را حذف کنید.

برای پیشگیری خود ارضایی – وسایل جنسی را دور کنید:
اگر بازیچه ها و وسایل تحریک کننده در دسترس دارید، آنها را دور بریزید.
زمان های خاصی از شبانه روز: اگر در زمان های خاصی بیشتر وسوسه به خود ارضایی می شوید، برای آن زمان برنامه ای را تنظیم کنید . مثلا اگر در پایان شب بیشتر وسوسه می شوید، تا زمانی که به شدت خواب آلوده نشده اید به اتاق خواب و تخت خواب خود نروید. سعی کنید با دیدن تلویزیون، کتاب یا مجله خواندن یا انجام کارهای مورد علاقه ، خودتان را سرگرم کنید.

 برای پیشگیری خود ارضایی – رفع کسالت:
اگر کارهای کمی برای انجلم دادن دارید و این باعث می شود ذهنتان مدام به افکار جنسی مشغول شود، برای خودتان برنامه پرکاری تنظیم کنید. تعیین کردن هدف های روشن برای آینده تاثیر فراوانی دارد.شما خواهید دید که در صورت مشغول بودن به کارهای مختلف، کمتر دچار وسوسه برای خودارضایی خواهید شد.

Loading...

تنهایی برای پیشگیری خود ارضایی :
اگر شما به دلیل زیاد تنها بودن دچار خودارضایی می شوید به دنبال راه هایی برای پرکردن تنهایی تان باشید. افزایش ارتباطات با دوستان و خویشاوندان، شرکت در دوره ها و جلسات عمومی، رفتن به پارک برای پیاده روی از راه های پرکردن تنهایی است

ورزش کردن برای پیشگیری خود ارضایی :
ورزش مورد علاقه خود را پیدا کنید و آن را پیگیری کنید.

ذهن خود را به مطالب مفید و آموزنده مشغول کنید:
–  فهرستی از کتاب ها، مجلات و سایت های مورد علاقه خود تهیه کنید و آنها را در دسترس خود قرار دهید. هر روز زمانی را به مطالعه کتاب ها، مجلات و رمان های موردعلاقه تان اختصاص دهید. رمان به شما کمک می کند در طول روز به داستان آن فکر کنید.

 

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید