تست هوش ورودی دانشگاه آلمان ! اکثر افراد اشتباه جواب میدن ! چقدر باهوشید ؟

9
39305
Loading...
به این تصویر نگاه کنید و ببینید که اگر فرد E گوی را از بالا هل بدهد بر سر چه کسی می افتد و کدام یکی از نفرات خواهند مرد؟ لطفا کامنت بذارید

لطفا به دوستان خود به اشتراک بذارید تا هوش اونها رو هم محک بزنید !

Loading...

9 نظرات

  1. 1-فرد D مشکلی نداره ازش میگذره 2-فردCباز چون وزن – وزنه ای که فردE میفرسته پائین کمتر ازوزنه ای که روی اهرمه اسیبی نمی بینه 3-وامافرد B باپرت شدن وزنه به دلیل زائیده شیب داری که روی اهرم گذاشته این وزنه به سمت آن سنگ موجود حرکت میکنه وبا توجه به شیبی که دیواره وزنه موجودداره ممکن است آن حرکت کنه به سمت بالا و بره روی حفره B اگروزنه کوچکترازآن حفره باشه که فرد B خواهد مرد اگربزرگترباشه که هیچ کس نخواهدمردلازم بود دراینجا مقیاص حفره B را میداد تا میشد با اطمینان گفت روهم رفته جالب بود

  2. E میمیره . چون دایره هلال داره و از روی سر A رد میشه و میوفته روی چوب و دایره دیگر پرتاب میشه روی سر E

  3. d میمیرد.با توجه به اندازه سنگ و فاصله اش تا d ان قسمت سنگ که توخالی میباشد در جهت مخالف سر d هست در نتیجه d میمیرد.چون وزن سنگ از سنگ بعدی کمتر است (بدلیل توخالی بودن سنگ اولی)در نتیجه سنگ دومی پرتاب نمیشود و اتفاقی برای بقیه نمی افتد

  4. هیچ کسی نمیمیره چون با همون وزنو سرعتی که پرت میشه سنگ دوم بلند میکنه یعنی سنگ دوم مثل اولیس و از رپی همه رد میشه

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید