دختر نوجوان را تهدید کردند اگر از آنها شکایت کند آبرویش را میبرند

0
9828
Loading...
متهمان که از طریق دوربین های مداربسته یک داروخانه شناسایی و ردیابی شده بودند دختر نوجوان را تهدید کردند اگر از آنها شکایت کند راز زندگی اش را در برملا و آبرویش را می برند.

اوایل اسفند ماه سال گذشته دختر نوجوان به نام هدی به تنهایی به پلیس آگاهی رفت و از دو پسر آزاگر جنسی شکایت کرد.

دختر تنها گفت: از چند سال پیش که پدر و مادرم از هم جدا شدند زندگی ام تغییر کرد. پدرم که معتاد بود مرا رها کرد و ناچار شدم با مادرم زندگی کنم. اما مادرم هم زندگی خوبی نداشت. او هر روز به بهانه ای مرا از خانه بیرون می انداخت تا همراه دوستان غریبه اش مواد بکشد.

وی ادامه داد: چند روز قبل مادر بار دیگر با من دعوا کرد و مرا از خانه بیرون انداخت. بی هدف در کوچه پس کوچه های محله مان راه می رفتم که دو پسر جوان با موتور راهم را بستند. آنها گفتند از ماجرای زندگی ام باخبر هستند و راز زندگی من و مادرم را می دانند .آنها که می گفتند قصد کمک کردن به مرا دارند از من خواستند تا همراهشان بروم. من هم چون جایی برای ماندن نداشتم و از رفتارهای مادرم خسته شده بودم سوار موتور آنها شدم اما آنها به سمت جاده ای ناشناس رفتند. وقتی اعتراض کردم مرا کتک زدند و بدون توجه به فریادهای کمک خواهی ام مرا به قزوین بردند و در یک خانه متروک به من تجاوز کردند. آنها تهدیدم کردند اگر ماجرا را به کسی بگویم رازهای زندگی خودم و مادرم را در محل پخش می کنند و آبرویم را می برند.

به دنبال شکایت دختر نوجوان تلاش پلیس برای ردیابی پسران آزارگر آغاز شد. دختر نوجوان در ادامه گفت: پسران جوان بعد از آزار فراوان که مرا کردند وقتی دیدند حالم خوب نیست به یک داروخانه رفتند تا برایم دارو تهیه کنند. با نشانی هایی که این دختر به پلیس داد دوربین های مداربسته داروخانه مورد بازبینی قرار گرفت و دو پسر جوان شناسایی شدند.

یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که دو پسر ۲۵ساله در جنوب تهران بازداشت شدند و دختر نوجوان در مواجهه حضوری آنها را شناسایی کرد. دو پسر جوان ربودن و آزار جنسی دختر نوجوان را انکار کردند.

Loading...

یکی از آنها گفت: هدی از شرایط سخت زندگی اش خسته شده بود به همین خاطر همراه من و دوستم به خانه مادربزرگم آمد و شب را آنجا ماند. او وقتی به خانه اش برگشت از ترس مادرش گفت که مورد آزار قرار گرفته است. به همین خاطر هم به تنهایی پیش پلیس رفت و شکایت کرد.من و دوستم او را آزار نداده ایم.

دو متهم جوان در حالی روانه بازداشتگاه شده اند که قرار است به زودی غیرعلنی و پشت درهای بسته در دادگاه کیفری محاکمه شوند.

منبع : رکنا

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید