نقشه شوم نصاب ماهواره برای زن جوان برایش گران تمام شد

0
12540
Loading...

یکی از همسایه‌ها به مأموران و بازپرس گفت: «داخل خانه بودم که با شنیدن صدای داد و فریاد و جیغ‌های زن همسایه به طبقه پایین آمدم که …

ناگهان جوانی 30 ساله را مقابلم دیدم.او در راه‌ پله‌ها مرا به سمت دیوار هل داد و بسرعت از ساختمان خارج شد. وقتی به خانه زن همسایه‌ رفتم او را خون آلود دیدم. چاقویی نیز در پهلوی سمت چپ‌اش بود. بسرعت با اورژانس و پلیس تماس گرفتم وبعد هم او را به بیمارستان انتقال دادیم.»

پسر هفت ساله این زن که گویا شاهد نزاع بود و چهره ضارب را دیده به پلیس گفت: «شوهر عمه‌ام به مادرم حمله کرد.» با کسب این اطلاعات کارآگاهان به سراغ فامیل زن جوان رفتند و پی بردند سیاوش پس از این جنایت پا به فرار گذاشته است. بنابراین پاتوق‌ها و مخفیگاه‌های سیاوش تحت نظر گرفته شدند تا اینکه قاتل فراری در کرج دستگیر شد.

وی وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، پرده از راز جنایتش برداشت و نخست همسرش را عامل جنایت دانست اما بعد به جنایت اعتراف کرد.

Loading...

عامل قتل درجلسه محاکمه به قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری گفت: من در کار نصب تجهیزات ماهواره‌ای بودم اما از حدود چهار ماه قبل ازحادثه بیکارشده بودم.

به همین خاطر تصمیم گرفتم تا با سرقت، هزینه‌های زندگی را تأمین کنم. با اطلاع دقیقی که از وضعیت زندگی خانوادگی برادرزنم داشتم، تصمیم گرفتم به هر شکل ممکن طلا و جواهرات آنها را سرقت  کنم. آن‌ روز به خانه برادرزنم رفتم. پسرشان داخل کوچه مشغول بازی با دوستانش بود. به همین خاطر در ورودی ساختمان باز بود. خودم را به آپارتمان برادرزنم رساندم و زنگ خانه‌اش را زدم که همسرش در را باز کرد، قصد ورود به خانه را داشتم که مانع شد اما من با قرار دادن پا در میانه در، مانع بسته شدن در شدم.همان موقع شروع به داد و فریاد کرد ؛ او ابتدا فکر میکرد من قصد دست درازی و رابطه نامشروع برقرار کردن دارم و من نیز در حالی که خیلی ترسیده بودم با چاقویی که همراهم بود چند ضربه به گردن و پهلویش زدم که در اثر ضربه‌ای که به پهلویش زدم، دسته چاقو شکست. نمیدانستم دارم چکار میکنم و فقط میخواستم او را ساکت کنم ! در همین زمان یک پسر جوان از طبقه بالا به پایین آمد که من او را به عقب هل داده و بسرعت از خانه خارج شدم.»

متهم پس از محاکمه در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی  اصغر عبداللهی وبا حضور قاضی «کیخواه» با توجه به مستندات موجود درپرونده، به قصاص محکوم شد.

منبع : رکنا

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید