شیرین تحریکم کرد و با نقشه مرا به خانه اش برد اما …

0
20105
Loading...

از حدود يک ماه قبل زني ناشناس در مسير راه زندگي ام قرار گرفت و مرا بدبخت و شرمنده کرد.


مرد جوان افزود: ماجرا از اين قرار است که يک روز زن غريبه اي به تلفن همراهم زنگ زد و خودش را «شيرين» معرفي کرد. من با تعجب به او گفتم که اشتباه گرفته ايد اما تماس هاي تلفني اين زن در حالي ادامه يافت که او با لحني تحريک آميز حرف مي زد و جملات عاشقانه اي را به زبان مي آورد. چند روز اول تلفن را رویش قطع میکردم یا به یک مکالمه کوتاه  ختم میشد ؛ ولی بعد او بیشتر با من تماس گرفت و با صحبت های تحریک آمیز و جنسی زنانه اش مرا خام کرد و کم کم باهم دوست شدیم  .

من مانده بودم چه کار کنم و مدتي با خودم کلنجار مي رفتم که موضوع را به همسرم اطلاع بدهم يا نه! اما از لحظه اي که او به من گفت شيفته ام شده و اصرار کرد ما مي توانيم به طور موقت با هم محرم شويم و رابطه جنسی برقرار کنیم نتواستم مقاومت کنم و فریبش را خوردم.

مرد جوان سرش را به نشانه تاسف تکاني داد و افزود: من بالاخره با شيرين قرار ملاقات گذاشتم. او در اولين ديدار ادعا کرد که ۲۴ سال سن دارد و از شوهرش طلاق گرفته است. ما آن روز با هم چند دقيقه اي در يک فضاي سبز قدم زديم و قرار گذاشتيم فردا ساعت ۲ بعدازظهر من به خانه اش بروم و باهم باشیم . طبق قرار قبلي من به خانه اين زن رفتم تا به محضر برويم و با هم به طور موقت محرم شويم اما وقتي پا به داخل آن خانه لعنتي گذاشتم با مرد قوي هيکلي روبه رو شدم که از داخل اتاقي بيرون آمد و يک قابلمه در دست داشت. او مقداري آب جوش روي بدنم ريخت و با چاقو ضربه اي به دستم زد و به من گفت دزد ناموس !

آن قدر ترسيده بودم که صداي قلبم را مي شنيدم ولي هر چه به اطراف نگاه مي کردم راه فراري نداشتم. شيرين و همدستش تمام وجوه نقد، کارت عابربانک و رمز آن و مدارکم را گرفتند. در اين لحظه من چاقوي مرد قوي هيکل را که در گوشه اي افتاده بود برداشتم و ضربه محکمي به شکم او زدم. شيرين با ديدن اين صحنه شروع به داد و فرياد کرد و همسايه ها براي کمک وارد عمل شدند.

با اطلاع اين موضوع به پليس من به عنوان فردي که با توسل به زور و به قصد تجاوز به ناموس يک خانواده وارد اين خانه شده  دستگيرم کرد و به اين جا انتقال يافتم.نمي دانم مجروح حادثه که به بيمارستان اعزام شده زنده است يا نه، اما هنوز هم باورم نمي شود چنين گرفتاري بزرگی برايم درست شده باشد. نمي دانم چه جوابي به همسرم و خانواده اش بدهم ؟ و بگویم برای چی اینجا هستم و درگیر شده ام !!!

Loading...

يادآوري مي شود، اين مرد جوان نيز که مجروح شده بود براي مداوا به مراکز درماني انتقال يافت و مجروح ديگر حادثه نيز با تلاش پزشکان از مرگ نجات يافت اما تحقيقات پرونده برای حکم نهایی همچنان ادامه دارد.

منبع : بلاگفا

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید