زن جوان گفت: اگر شوهرم نمی رسید معلوم نبود چه بلایی سرم میامد

0
16284
Loading...
مرد شیاد در پوشش مامور یکی از دادسراهای تهران قدم به خانه زن جوان گذاشت تا نقشه شوم خود را عملی کند اما مقاومت جانانه این زن او را ناکام گذاشت.

ظهر يكشنبه اهالي يكي از خيابان‌هاي غرب پايتخت صداي فريادهاي كمك‌خواهانه زني را از داخل آپارتماني در اين منطقه شنيدند و با پليس تماس گرفتند. طولي نكشيد كه نزديك‌ترين تيم گشت پليس راهي اين محل شد و ماموران در بررسي‌هاي اوليه دريافتند كه مردي با معرفي خود به عنوان ماموردادسرا به خانه يك زن حمله كرده و قصد آزار و اذيت جنسی  او را داشته است.

زن جوان كه به شدت وحشت زده بود به طرح شكايت از مهاجم شيطان صفت پرداخت و در توضيح ماجرا به ماموران گفت: ساعتي قبل زنگ ساختمان به صدا درآمد. وقتي در را باز كردم، مردي از پله‌ها بالا آمد و زنگ آپارتمان را زد. او لباس مامور به تن داشت و خودش را مامور يكي از دادسراهاي تهران معرفي كرد و درحالي كه پرونده‌اي در دست داشت، مدعي شد كه شخصي از من شكايت كرده است.

از او خواستم تا نام شاكي و جزئيات پرونده را در اختيارم قراردهد اما او مدعي شد كه چنين اجازه‌اي ندارد. زن جوان در ادامه گفت: او پاكتي دستم داد و خواست تا رسید نامه را امضا كنم. همان لحظه مرد جوان مدعي شد كه اگر 30 هزارتومان پول در اختيارش قرار دهم جزييات پرونده را در اختيارم قرار مي دهد.

من نيز قبول كردم اما به محض اينكه مي‌خواستم در را ببندم تا از داخل كيفم كه در اتاق بود پول بردارم و تحويل وي دهم يكدفعه او به سمتم حمله كرد و با زور واردخانه‌ام شد.من وحشت زده فرياد زدم اما او مرا مورد ضرب و شتم قرار داد و تهديدم كرد كه اگر سكوت نكنم مرا مي‌كشد. او به سمت من حمله كرد و سعی در در آوردن لباسهایم کرد تا نيت شيطاني‌اي که در سر داشت را اجرا کند و به من تجاوز کند اما من مقاومت كردم و با او درگير شدم.

Loading...

بعد از آن وقتی با مقاومت شدید من روبرو شد با تهديد خواست تا هرچه پول و طلا دارم در اختيارش قرار دهم وگرنه مرا خواهد کشت كه خوشبختانه همان موقع خواست خدا و شانس خوبم بود که ناگهان شوهرم رسيد و وارد خانه شد. مامورقلابي با ديدن همسرم قصد فرار داشت اما خوشبختانه با اقدام بموقع همسرم و تماس با پليس، مرد مهاجم نتوانست فرار كند و گير افتاد. كارآگاهان، مامور قلابي را دستگير كردند و به تحقيق از همسر شاكي پرداختند.

همسر زن جوان گفت: پيش از اينكه وارد خانه شوم صداي فريادهاي زنم را شنيدم و وقتي در آپارتمان را باز كردم و وارد خانه شدم مامورقلابي را ديدم كه با همسرم درگير شده و نيت شومي در سر دارد همان لحظه با پليس تماس گرفتم. مامورقلابي بازداشت شد و تحقيقات از او ادامه دارد.

منبع : همشهری

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید