عجیب اما واقعی ! بارش ماهی از آسمان 🙄 باید ببینید تا باور کنید

0
39444
Loading...

خودم هم اولش باورم نمیشد تا اینکه این ویدیو رو دیدم !!! 🤔😎🙄 بعد از 5 ساعت باران و طوفان از کف خیابان پر از ماهی میشود ! مردم هم همه پلاستیک به دست ماهی مفتی جمع میکنند !!! عجیبه اما واقعیت داره ! لطفا با دوستان خود به اشتراک بذارید

لطفا با دوستان خود به اشتراک بذارید !

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید