پسر شـیـشـه‌ای به خواهر جوانش هم رحم نکرد

0
113
Loading...
دختر جوان که توسط ضارب مجروح شده بود به بیمارستان نزدیک محل انتقال یافت اما چند ساعت بعد به علت عمق زخم ها و خـــونــریزی زیاد جان بـــاخــت

مادر دختر جوان گفت در تحقیقات اولیه گفت: روز گذشته پسرم از کمپ ترک اعتیاد فرار کرد و به خانه آمد. بعد شروع به مصرف ماده مخدر شیشه در خانه کرد. ناگهان بی‌دلیل با دخترم ندا درگیر شد و چند ضربه چاقو به او زد. سریع دخترم را به بیمارستان رساندیم، اما او جانش را از دست داد

با شناسایی هویت قاتل ، با دستور سجاد منافی آذر، بازپرس ویژه قتل تهران، تحقیقات تیم جنایی برای دستگیری پسر فراری ادامه یافت. درنهایت تیم جنایی موفق شد پسر شیشه‌ای را در یک کمپ ترک اعتیاد دستگیر کند. پسر ۲۶ ساله در تحقیقات به قتل خواهرش اعتراف کرد و گفت: از هفت سال قبل به ماده مخدر شیشه اعتیاد پیدا کردم. چند ماه قبل با اجبار خانواده به کمپ ترک اعتیادی رفتم؛ اما از آنجا خسته شده و فرار کردم

وقتی به محل برگشتم و پیش دوستانم رفتم متوجه صحبت های درگوشی آنها شدم و اینکه خواهرم با یکی از بچه های محل مان دوست شده است و او با نامردی عکس خودش و خواهرم را در وضعیت خیلی بد به چند نفر نشان داده است . نمیدانم چه شد انگار دنیا روی سرم خراب شد و از خواهرم بخاطر این کارش و اینکه مرا انگشت نمای بچه های محل کرده است کینه گرفتم .

Loading...

بعد از موضوع به خانه آمدم و سه گرم شیشه مصرف کردم که حالم بد شد. برای بهتر شدن حالم چند قرص اکستازی خوردم، اما از حالت طبیعی خارج شدم. نمیدانم چطور شد که تا خواهرم را دیدم بدون هیچ صحبتی و اینکه موضوع عکس چه بوده است  با چاقوی ضامن‌داری که در جیبم بود، ضربه‌ای به گلو و سینه‌اش زدم. بعد هم از ترس فرار کردم
مقاله قبلیپایان شوم آشنایی پسر جوان با زن متاهل

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید