با کمک فویل آلومینیومی با انواع درد خداحافظی کنید

0
11429
Loading...

با کمک فویل آلومینیومی با انواع درد خداحافظی کنید

این اثبات شده است که الومینویم فویل می تواند درد گردن، دردهای پشت، شانه، زانو را کاهش دهد. همچنین اگر پاشنه درد غیر قابل تحملی داشته باشید که مانع راه رفتن شود، بعد از بستن فویل همه دردها از بین می برود از این به بعد هر وقت در جایی از بدن احساس درد کردید آلومینیوم ببندید این درمان در طب چینی و روسی استفاده می شود.

دستور استفاده از فویل آلومینیوم

تکه ای از فویل را بریده و بر روی محل دردناک قرار داده و با باند کشی ببندید شما باید برای انجام این کار هر روز در یک دوره 12 روزه این کار را انجام دهید.

علاوه بر این که برای درمان پشت، بازوها، پاها، مفاصل، سیاتیک، درد مفاصل، آلومینیوم ثابت شده است برای کاهش درد ناشی از برش جراحی نیز موثر است

با کمک فویل آلومینیومی با انواع درد خداحافظی کنید

 

Loading...
Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید