روانشناسی رنگها را بدانيد _ رنگ انتخابی گويای خصوصيات اخلاقی شماست

0
5764
Loading...
graphicstock.com

روانشناسی رنگها را بدانيد _ رنگ انتخابی گويای خصوصيات اخلاقی شماست

 برخی از روانشناسان عقيده دارند رنگی که برگزيده و دلخواه کسی است ميتواند گويای خصوصيات اخلاقی و روانشناسی او باشد.
نوشتار زير چکيده ای است که بر اساس اين نظريه و پس از سالهای پژوهش نگاشته شده:

روانشناسی رنگها را بدانيم رنگ انتخابی گويای خصوصيات اخلاقی شماست

قرمز: خوش قلب اما خودپرست
اين رنگ مظهر شدت و زياده روی است که گاهی در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداكاری و خشونت و خون و آتش.

صورتی: مورد علاقه ديگران
رنگ صورتي درواقع همان قرمز است كه كمرنگ شده باشد.
اگر به اين رنگ علاقه داريد تمام صفات رنگ قرمز را كمی ملايمتر دارا می باشيد،
با گذشت هستيد و در عشق، تندی نشان نمی دهيد.

آبی: نظم، پشتكار، تنهايی
رنگ آبی از رنگهايی است كه طرفداران زيادی دارد. اگر به اين رنگ علاقه داريد، كاملاً می توانيد هوس و احساسات و هيجانات خود را كنتر ل كنيد.

 

ارغوانی: رنگ عارفها و روانگران
رنگ اسرارآميز و باشکوهی است. دوستداران اين رنگ پيوسته مجذوب زيبايی ها و ظرافتها مي شوند و مغرور و اجتماعی هستند.
معاشرت با اين دسته لذتبخش است که امور معنوی بيشتر می پردازند.

قهوه ای: قابل اعتماد
اگر رنگ قهوه اي را دوست داريد كاملاً می توان روی شما حساب باز كرد.
باثبات و مقدس، شاعرپيشه وكمی فيلسوف مآب هستيد.

خاكستری: احساس بی نيازی
اين رنگ مظهر چشم پوشي از خوشی های دنياست.
كسانی كه به اين رنگ علاقه دارند اغلب در زندگي احساس رضايت می كنند،
خاكستری رنگ عقلا است و جوانانی كه به اين رنگ اظهار علاقه می كنند

Loading...

پرتقالی: صداقت آری، هوسبازی هرگز
رنگی است تركيبی و آنهايی كه اين رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متكی به نفس نيستند.
اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار می كنند.

منیع:نیک صالحی

Loading...

جواب دهید

نظر دهید
نام خود را وارد کنید